Javno naznanilo: Osnutek OPPN LN Ko 13-del in okoljsko poročilo (podaljšanje)
Javno naznanilo: Osnutek OPPN LN Ko 13-del in okoljsko poročilo

pdf-priponka B1_izsek_OPN
pdf-priponka B2_parcele
pdf-priponka B3_vplivi
pdf-priponka B4_ureditvena
pdf-priponka B5_sanacija
pdf-priponka D3_Strokovne_podlage-IDZ_kamnolom_Kot_I_ZS
pdf-priponka D3_Strokovne_podlage-IDZ_Kamnolom_Kot_(naslovnice)_20-04-2016
pdf-priponka D7_Dodatek_k_OP_za_OPPN_kamnolom_Kot_1
pdf-priponka D7_OP_za_OPPN_kamnolom_Kot_I._(Rigler)_za_JR
pdf-priponka D7_Priloga_1_fotografije
pdf-priponka OPPN_kamnolom_Kot_DOPOLNJEN_OSNUTEK_oddajaj_za_JR
pdf-priponka Povzetek_za_javnost_OPPN_kamnolom-dopolnjen_osnutek

Smernice

pdf-priponka 1-Komunala
pdf-priponka 2-MP
pdf-priponka 4-Obcina_Ribnica-ceste
pdf-priponka 5-Elektro
pdf-priponka 6-MOP-ARSO-vode
pdf-priponka 7-ZRSVN
pdf-priponka 8-MK
pdf-priponka 9-MO-zascita_in_resevanje
pdf-priponka 10-Hydrovod
pdf-priponka 11-Zavod_za_gozdove
pdf-priponka CPVO-a
pdf-priponka CPVO-b