Načrt zaščite in reševanja:

pdf-priponka Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu v. 1.0

pdf-priponka Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v. 1.0

pdf-priponka Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v. 1.0