OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Predsednica:  Marija Adamič
Namestnik predsednice: Janez Klun
Član 1 : Tomaž Kumelj
Član 2 : Irena Divjak
Član 3 : Alenka Arko
Namestnik člana 1 : Franc Vidervol
Namestnik člana 2 : Kristjan Kozina
Namestnik člana 3 : Jože Škulj
Tajnik : Ana Košir
Namestnik tajnika: Nina Polovič

Spremljanje kandidatur oziroma kandidatnih list, glasovanje in rezultate volitev

Spremljanje volitev

 

Obvestila

pdf-priponka Poročilo občinske volilne komisije o izidu na lokalnih volitvah 2018

Pojasnilo. Pri objavi seznama potrjenih kandidatur in list kandidatov je v oktobrski številki Rešeta prišlo do tehnično-tipkarske napake. Pri volitvah članov občinskega sveta v volilni enoti 3 niso bile zajete naslednje vasi: Dule, Finkovo in Gorenje Podpoljane. Za nastalo napako se opravičujemo. OBVK Ribnica

pdf-priponka Obrazec zaupniki

pdf-priponka Volilni odbor

Načini glasovanja

NA DAN GLASOVANJA

V nedeljo, 18. novembra 2018, na volišču, kjer je volivec vpisan v volilni imenik, od 7.00 do 19.00 ure.

PREDČASNO GLASOVANJE

7.11.2018. Občinska volilna komisija Občine Ribnica sporoča, da bo zaradi zahtev zakonodajalca po dostopnosti volišč invalidom, predčasno glasovanje potekalo v prostorih Upravne enote Ribnica, Gorenjska cesta 9 , Ribnica. Predčasno glasovanje bo potekalo v torek 13. 11, v sredo 14. 11 in v četrtek 15. 11. 2018 od 7 do 19 ure.

Predčasno glasovanje bo za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), potekalo na volišču za predčasno glasovanje v prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, v torek, 13. 11. 2018, v sredo, 14. 11. 2018, in v četrtek, 15. 11. 2018, med 7.00 in 19.00 uro, na podlagi sklepa Občinske volilne komisije Občine Ribnica.

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 18.11.2018.

GLASOVANJE PO POŠTI

 Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo OVK Občine Ribnica in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 7. 11. 2018, poslati OVK Občine Ribnica zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

 pdf-priponka Obrazec za glasovanje po pošti

 

 GLASOVANJE NA DOMU

 Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. 11. 2018, poslati OVK Ribnica  zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

pdf-priponka Obrazec za glasovanje na domu

 

OBVESTILA

pdf-priponka Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

pdf-priponka Obvestilo volilcem o predčasnem glasovanju

 

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL

pdf-priponka Rokovnik za izvedbo volilnih opravil

 

SKLEPI

pdf-priponka Ugotovitveni sklep – podpora volilcev

pdf-priponka Sklep o določitvi volišč in območij volišč

pdf-priponka Sklep o pozivu k posredovanju predlogov za imenovanje članov volilnih odborov

 

POSTOPEK KANDIDIRANJA IN INSTRUKTIVNI OBRAZCI – ŽUPAN (rok 18.10.2018 do 19. ure)

word-priponka OBR_LV-1-podpora_zupan

word-priponka OBR_LV-4_kandidatura_zupan

word-priponka OBR_LV-5-soglasje_zupan

word-priponka OBR_LV-9-zapisnik_politicna_stranka_zupan

word-priponka OBR_LV-12_seznam_politicna_stranka

word-priponka OBR_LV-14_potrdilo_vlozitev_kandidature_zupan

word-priponka OBR_LV-16_Volilna_kampanja_Obvestilo_o_organizatorju_VK

 

POSTOPEK KANDIDIRANJA IN INSTRUKTIVNI OBRAZCI – OBČINSKI SVET (rok 18.10.2018 do 19. ure)

word-priponka OBR LV-2-podpora občinski svet

word-priponka OBR LV-7 kandidatura občinski svet proporcionalni sistem

word-priponka OBR LV-8 soglasje kandidata občinski svet

word-priponka OBR LV-11 zapisnik_politična-stranka občinski-svet proporcionalni-sistem

word-priponka OBR LV-12 seznam politična stranka

word-priponka OBR LV-15 potrdilo o vložitvi kandidature občinski svet

word-priponka OBR LV-16 Volilna kampanja Obvestilo o organizatorju VK

 

POSTOPEK KANDIDIRANJA IN INSTRUKTIVNI OBRAZCI – KRAJEVNE SKUPNOSTI (rok 18.10.2018 do 19. ure)

word-priponka OBR LV-12 seznam politična stranka

word-priponka OBR LV-KS-1 kandidatura

word-priponka OBR LV-KS-2 volilci seznam podpore

word-priponka OBR LV-KS-3 soglasje kandidata KS

word-priponka OBR LV-KS-4 zapisnik političnestranke (LV18)

word-priponka OBR LV-KS-5 potrdilo vlozitev kandidature za člane Sveta KS(LV18)

 

IMENOVANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV

pdf-priponka Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje članov volilnih odborov (Rok 13. 9. 2018!)

pdf-priponka Predlog za imenovanje člana volilnega odbora

pdf-priponka Soglasje in izjava kandidata za člana volilnega odbora

 

PRAVNE PODLAGE

pdf-priponka Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

pdf-priponka Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)

pdf-priponka Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ)

pdf-priponka Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2)

pdf-priponka Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)

pdf-priponka Pravilnik o višini nadomestil