Zapisniki sej

//Zapisniki sej
1003, 2011

Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

By |četrtek, 10. marec 2011|Zapisniki sej|

Številka: 900-11/2010, Datum: 7.3.2011

Z A P I S N I K

2. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 3.3.2011, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Zapisnik 2. redne seje

2701, 2011

Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

By |četrtek, 27. januar 2011|Zapisniki sej|

Številka: 900-11/2010, Datum: 26.1.2011

Z A P I S N I K

2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v torek, 25.1.2011, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Zapisnik 2. izredne seje

1611, 2010

Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

By |torek, 16. november 2010|Zapisniki sej|

Številka: 900-11/2010, Datum: 15.11.2010

Z A P I S N I K

1. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 11. novembra 2010, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Zapisnik 1. redne seje

311, 2010

Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

By |sreda, 3. november 2010|Zapisniki sej|

Številka: 900-34/2010, Datum: 02.11.2010

Z A P I S N I K

1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v torek, 21.12.2010, s pričetkom ob 18.25 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Zapisnik 1. izredne seje

1810, 2010

ZAPISNIK 16. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

By |ponedeljek, 18. oktober 2010|Zapisniki sej|

16. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica je bila v ponedeljek, 17. oktobra 2005, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorensjka cesta 3. Seje so se udeležili: Franc Češarek, Benjamin Henigman, Franc Perovšek, Sonja Lalić, Dušan Erčulj, Anton Ilc, Vinko Levstek, Jože Tanko, Andreja Hočevar, Prvin Lavrič, Irma Grbec, Jože Lampe, Metod Jaklič, Stanislav Škrabec, Ana Benčina, Miha Klun in Tomaž Arko. […]

510, 2010

Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

By |torek, 5. oktober 2010|Zapisniki sej|

Številka: 900/34/2007, Datum: 4.10.2010

Z A P I S N I K

21. redne seje Obcinskega sveta Obcine Ribnica, ki je bila v cetrtek, 30.9.2010, ob 18.00 uri v sejni sobi Rokodelskega centra na Marofu v Ribnici.

Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta

212, 2006

Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta

By |sobota, 2. december 2006|Zapisniki sej|

Številka: 900-9/2006, Datum: 1.12.2006

Z A P I S N I K

1. seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 30.11.2006, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta