Zapisniki sej

//Zapisniki sej
506, 2019

5. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

By |sreda, 5. junij 2019|Gradiva sej, Novice, Občinske seje, Sporočila za javnost, Zapisniki sej|

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek, 11.6.2019, ob 18. uri […]

706, 2018

18. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

By |četrtek, 7. junij 2018|Gradiva sej, Občinske seje, Sporočila za javnost, Zapisniki sej|

 

Številka: 900-14/2014

Datum: 6.6.2018

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s […]

2009, 2017

14. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

By |sreda, 20. september 2017|Gradiva sej, Občinske seje, Zapisniki sej|

Številka: 900-14/2014
Datum: 19. 9. 2017

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, […]

1003, 2011

Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

By |četrtek, 10. marec 2011|Zapisniki sej|

Številka: 900-11/2010, Datum: 7.3.2011

Z A P I S N I K

2. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 3.3.2011, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Zapisnik 2. redne seje

2701, 2011

Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

By |četrtek, 27. januar 2011|Zapisniki sej|

Številka: 900-11/2010, Datum: 26.1.2011

Z A P I S N I K

2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v torek, 25.1.2011, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Zapisnik 2. izredne seje

1611, 2010

Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

By |torek, 16. november 2010|Zapisniki sej|

Številka: 900-11/2010, Datum: 15.11.2010

Z A P I S N I K

1. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 11. novembra 2010, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Zapisnik 1. redne seje

311, 2010

Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

By |sreda, 3. november 2010|Zapisniki sej|

Številka: 900-34/2010, Datum: 02.11.2010

Z A P I S N I K

1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v torek, 21.12.2010, s pričetkom ob 18.25 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Zapisnik 1. izredne seje