Okolje

//Okolje
703, 2008

Občinski podrobni prostorski načrt za čistilno napravo Dolenja vas

By |petek, 7. marec 2008|Okolje|

Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN za Č.N. Dolenja vas

Sklep o stališčih do pripomb podanih v javni razgrnitvi Občinskega prostorskega načrta za občino Ribnica

Stališča do pripomb (priloga sklepa)