OBLIKUJMO SKUPAJ PRIHODNOST NAŠEGA MESTA IN OBČINE RIBNICA

4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Ribnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica organiziramo 4. javno razpravo, ki bo v sredo, 18. januarja 2017, ob 18. uri v sejni sobi Športnega centra Ribnica, Majnikova ulica 2, v Ribnici.

V sklopu projekta, namenjenega vzpostavitvi trajnostnega načrtovanja prometa in spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev, smo organizirali že tri javne razprave in izvedli prve javnomnenjske raziskave. V celoten proces izdelave strategije želimo vključiti čim večje število občanov, da bodo pri oblikovanju strategije upoštevana stališča vseh deležnikov.

Na četrti javni razpravi bomo na podlagi oblikovane vizije razvoja prometa posebno pozornost namenili izbiranju predlogov za nabor ukrepov za izboljšanje možnosti za pešačenje, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa idr. z namenom doseganja preurejanja prometnih in drugih javnih površin v občini Ribnica.

Viziji razvoja prometa v občini bomo posvetili tudi razstavo, ki si jo boste lahko v prihodnjih mesecih ogledali v avli Športnega centra Ribnica, Majnikova 2, in v izložbi poslovnega objekta na Škrabčevem trgu 23.

Prijave na javno razpravo potekajo po elektronski pošti tjasa@b22.si ali prek telefona 041 370 762.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.