Redarji in inšpektorji na izobraževalni seminar v Ribnico

Društvo mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije je v sodelovanju z občinsko službo MIR, Občino Ribnica in Rokodelskim centrom Ribnica pripravilo strokovno izobraževanje, namenjeno predvsem občinskim in medobčinskim inšpektorjem o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Ur.l. RS št. 32/16; ZP-1J). S spremembami in dopolnitvami, ki jih prinaša novela ZP-1J, je udeležence izobraževalnega seminarja seznanila mag. Nuša Orel, okrajna sodnica-svetnica na Okrajnem sodišču v Kočevju.

Zadnja novela zakona o prekrških, katere določbe se začnejo uporabljati v novembru, prinaša kar nekaj novosti pri delu prekrškovnih organov. Društvo mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije, ki mu predseduje Cvetko Staniša, inšpektor občinskega MIR, je za pravočasno pripravo na spremembe organiziralo strokovno izobraževanje, ki ga je tokrat gostil MIR občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v prostorih Rokodelskega centra Ribnica. Udeležilo se ga je 50 občinskih inšpektorjev in redarjev iz cele Slovenije ter tudi predstavnika Policijske postaje Ribnica.

Društvo mestnih občinskih in medobčinskih inšpektorjev Slovenije je edino stanovsko združenje inšpektorjev lokalnih skupnosti, ki danes združuje več kot 70 občinskih inšpektorjev, ki izvajajo naloge inšpekcijskega nadzora v več kot 150 slovenskih občinah. Ena od temeljnih nalog društva, ki je bilo ustanovljeno 23. decembra 2003 v Mariboru, je vzdrževanje visoke kvalitete strokovne dejavnosti na področju inšpekcijskega nadzora v lokalnih skupnostih. Društvo je v času svojega delovanja postalo resen sogovornik na različnih ravneh, izvedlo je že vrsto različnih izobraževanj, seminarjev in delavnic, na katerih so sodelovali številni eminentni predavatelji s področja javne uprave, javnih cest, ravnanja z odpadki, prekrškovnega prava idr.

Izobraževanje je odprl župan Jože Levstek, ki je povedal, da je vesel dobrega sodelovanja s prekrškovnimi organi in pohvalil delo inšpekcijske in redarske službe v Ribnici. Za županom je zbrane pozdravila tudi direktorica RCR Polona Rigler Grm. S spremembami in dopolnitvami, ki jih prinaša novela ZP-1J pa je udeležence izobraževalnega seminarja seznanila mag. Nuša Orel, okrajna sodnica-svetnica na Okrajnem sodišču v Kočevju. Udeleženci seminarja so si v popoldanskem delu pod strokovnim vodstvom osebja RCR ogledali še rokodelske zbirke in razstave ter ribniški grad.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline