Občina popravila in izgradila začetni odsek Ceste na Ugar

V oktobru je Občina Ribnica zaključila projekt obnove in izgradnje začetnega odseka Ceste na Ugar v neposredni bližini Rokodelskega centra Ribnica in športnega stadiona do obrtne cone Ugar. Vzdolž obnovljenega cestišča poteka sedaj pločnik z javno razsvetljavo, ki skriva pod seboj obnovljeno vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo.

Občina Ribnica je z naložbo v cestno in komunalno infrastrukturo na odseku Ceste na Ugar med Rokodelskim centrom Ribnica in obrtno cono Ugar uspela urediti dejavnike, ki doslej niso prispevali k boljši varnosti udeležencev v prometu, in zvišati estetski značaj okolice.

V sklopu gradbenih del, ki jih je za Občino opravilo gradbeno podjetje Pirc gradnje d. o. o., je bila na odseku v izmeri pribl. 275 m odstranjena stara voziščna konstrukcija in nanešen nov asfalt z ureditvijo pripadajočega odvodnjavanja. Urejene so bile obcestne površine –  tako poteka sedaj vzdolž obnovljenega cestišča 1,6 m širok pločnik, ki je nivojsko ločen od vozišča. Celotno prenovljeno območje je odslej prav tako opremljeno z javno razsvetljavo. Sočasno je bila posodobljena tudi komunalna infrastruktura z zamenjavo in izboljšavo kanalizacijskih, kot tudi vodovodnih napeljav. Skupna vrednost naložbe znaša pribl. 200 tisoč evrov.

Cesta na Ugar poteka od trikrakega nesemaforiziranega križišča z Opekarsko in Urbanovo ulico mimo Rokodelskega centra Ribnica, športnega stadiona in obrtne cone Ugar proti naselju Zadolje. Prometno najbolj izpostavljen je njen začetni del, ki sega do obrtne cone, in na katerem se srečuje tako tovorni kot osebni promet s sprehajalci, pešci, tekači in šolarji. Predhodno stanje ranljivejšim udeležencem v prometu ni bilo naklonjeno, zaradi česar je na območju veljala cona omejitve hitrosti 30 km/h.

Hvala Glasbeni šoli Ribnica in učencem Zarji Ilc, Tinkari Benčina, Nejcu Bolhi in Maticu Mrharju za prijeten nastop in izvedeni glasbeni točki ob odprtju prenovljenega odseka Ceste na Ugar.

Jože Levstek in Andrej Pucelj odprla prenovljeni odsek

Klikni za ogled panorame Ribniške doline