Podžupan

Podžupan Ribnice Domen Češarek

Sem Domen Češarek, rojen 10. 2. 1992. Osnovno šolo sem štiri leta obiskoval v Dolenji vasi, štiri leta pa v Ribnici. Po uspešnih štirih letih šolanja na Gimnaziji Kočevje sem šolsko pot nadaljeval v Ljubljani na Biotehniški fakulteti na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Po pridobljeni izobrazbi, diplomirani inženir gozdarstva (UN), sem se odločil, da študij nadaljujem na 2. stopnji – magistrski študij.

Do izvolitve na mesto občinskega svetnika se nisem politično udejstvoval, sem pa nabiral izkušnje v raznih družbenih dejavnostih, kjer sem se naučil dela in sodelovanja z velikim krogom ljudi. V Dolenji vasi sem predsednik Mladinskega društva Okameneli svatje s katerim smo izpeljali že številne uspešne projekte. Aktiven sem tudi v PGD Prigorica in CeMPZ sv. Rok. Od aprila sem predsednik Sosveta mladih Občine Ribnica, s čimer bom poskušal še nadgraditi svoje delo in odnos do mladih. Svoje delo vedno opravljam vestno in odgovorno, zato se bom trudil, da bom tako deloval tudi kot podžupan.

Elektronska pošta: podzupan@ribnica.si

Uradne ure: petek od 10. do 12. ure.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline