Lokalne volitve 2018

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Predsednica:  Marija Adamič

Namestnik predsednice: Janez Klun

Član 1 : Tomaž Kumelj

Član 2 : Irena Divjak

Član 3 : Alenka Arko

Namestnik člana 1 : Franc Vidervol

Namestnik člana 2 : Kristjan Kozina

Namestnik člana 3 : Jože Škulj

Tajnik : Ana Košir

Namestnik tajnika: Nina Polovič

 

OBVESTILA

priponka_pdf Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

priponka_pdf Obvestilo volilcem o predčasnem glasovanju

 

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL

priponka_pdf Rokovnik za izvedbo volilnih opravil

 

SKLEPI

priponka_pdf Ugotovitveni sklep – podpora volilcev

priponka_pdf Sklep o določitvi volišč in območij volišč

priponka_pdf Sklep o pozivu k posredovanju predlogov za imenovanje članov volilnih odborov

 

POSTOPEK KANDIDIRANJA IN INSTRUKTIVNI OBRAZCI – ŽUPAN (rok 18.10.2018 do 19. ure)

word-priponka OBR_LV-1-podpora_zupan

word-priponka OBR_LV-4_kandidatura_zupan

word-priponka OBR_LV-5-soglasje_zupan

word-priponka OBR_LV-9-zapisnik_politicna_stranka_zupan

word-priponka OBR_LV-12_seznam_politicna_stranka

word-priponka OBR_LV-14_potrdilo_vlozitev_kandidature_zupan

word-priponka OBR_LV-16_Volilna_kampanja_Obvestilo_o_organizatorju_VK

 

POSTOPEK KANDIDIRANJA IN INSTRUKTIVNI OBRAZCI – OBČINSKI SVET (rok 18.10.2018 do 19. ure)

word-priponka OBR LV-2-podpora občinski svet

word-priponka OBR LV-7 kandidatura občinski svet proporcionalni sistem

word-priponka OBR LV-8 soglasje kandidata občinski svet

word-priponka OBR LV-11 zapisnik_politična-stranka občinski-svet proporcionalni-sistem

word-priponka OBR LV-12 seznam politična stranka

word-priponka OBR LV-15 potrdilo o vložitvi kandidature občinski svet

word-priponka OBR LV-16 Volilna kampanja Obvestilo o organizatorju VK

 

POSTOPEK KANDIDIRANJA IN INSTRUKTIVNI OBRAZCI – KRAJEVNE SKUPNOSTI (rok 18.10.2018 do 19. ure)

word-priponka OBR LV-12 seznam politična stranka

word-priponka OBR LV-KS-1 kandidatura

word-priponka OBR LV-KS-2 volilci seznam podpore

word-priponka OBR LV-KS-3 soglasje kandidata KS

word-priponka OBR LV-KS-4 zapisnik političnestranke (LV18)

word-priponka OBR LV-KS-5 potrdilo vlozitev kandidature za člane Sveta KS(LV18)

 

IMENOVANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV

priponka_pdf Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje članov volilnih odborov (Rok 13. 9. 2018!)

priponka_pdf Predlog za imenovanje člana volilnega odbora

priponka_pdf Soglasje in izjava kandidata za člana volilnega odbora

 

PRAVNE PODLAGE

priponka_pdf Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

priponka_pdf Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)

priponka_pdf Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ)

priponka_pdf Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2)

priponka_pdf Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)

priponka_pdf Pravilnik o višini nadomestil

Klikni za ogled panorame Ribniške doline