Prostorski akti

 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

 OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI

Klikni za ogled panorame Ribniške doline