Občinska priznanja in nagrade

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade v skladu z Odlokom o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline