Razvojne inštitucije in podpora podjetništvu

Povezave

RC Kočevje Ribnica d.o.o.

LAS – lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja

RC Novo mesto d.o.o., regionalna razvojna agencija

Regionalni razvojni program za JV Slovenijo

OOZ Ribnica

GZS, Območna enota Ljubljana

IP Ribnica d.o.o.