Razvojne inštitucije in podpora podjetništvu

Povezave

RC Kočevje Ribnica d.o.o.

LAS – lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja

RC Novo mesto d.o.o., regionalna razvojna agencija

Regionalni razvojni program za JV Slovenijo

OOZ Ribnica

GZS, Zbornica osrednjeslovenske regije

IP Ribnica d.o.o.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline