Proračun tekočega leta

priponka_pdf Odlok o proračunu Občine Ribnica 2014

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline