Proračun tekočega leta

priponka_pdf Odlok o proračunu 2015

priponka_pdf Obrazložitve proračuna za leto 2015

priponka_pdf I. Splošni del proračuna

priponka_pdf II. Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov 2015-2018

Klikni za ogled panorame Ribniške doline