Proračun tekočega leta

priponka_pdf Splošni del proračuna 2017

priponka_pdf Posebni del proračuna 2017

priponka_pdf Načrt razvojnih programov 2015-2018

Klikni za ogled panorame Ribniške doline