Društva in klubi

Kulturno umetniška društva | Športna društva | Gasilska društva | Turistična društva
Društvo invalidov Ribnica
Knafljev trg 2, 1310 Ribnica
Predsednik: Marjan Zajc
Društvo ljubiteljev čebel APIS Ribnica
Dolenji Lazi 52A, 1310 Ribnica
E: drustvo@drustvo-apis.si
W: http://www.drustvo-apis.si/
Društvo za razvoj podeželja Ribnica
E: dzrpribnica@gmail.com
Društvo podeželskih žena Ribnica
Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica
Govedorejsko društvo Ribnica
Škrabčev trg 19
1310 Ribnica Govedorejsko društvo Ribnica združuje rejce govedi, z namenom izboljšati proizvodnih in drugih lastnosti živali. Za društvo so pomembne aktivnosti še: izobraževanje članov, organizacija predavanj, tečajev in ogledov. V društvo je vključenih 35 rejcev iz občine Ribnica. V društvo so včlanjeni tudi rejci iz  sosednih občin.
Strojni krožek Urban
Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica
GSM 041 216 392 (Stane Oblak) Strojni krožek se ukvarja z medsosedsko pomoč med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih storitev. Storitev opravljajo z lastnim delom in lastno mehanizacijo. V strojni krožek je vključenih preko 50 članov, ki nudijo ali koristijo različne kmetijske storitve.Vodja strojnega krožka je Stane Oblak.
Lovska družina Ribnica
Opekarska ul., 1310 Ribnica
tel.: 01 8361 762
Ribiška družina Ribnica
Prigorica 88a, 1331 Dolenja vas
tel.: 031 796 496 Opisi revirjev ter spletni nakup ribolovnih dovolilnic za muharjenje in ostale vrste ribolova : http://www.ribiska-druzina-ribnica.com
Združenje borcev za vrednote NOB Ribnica
Knafljev trg 2, 1310 Ribnica
Predsednik: Daniel Divjak
Poslovni čas: sreda – od 9.30 do 11.00
T:  01/836-24-04
E: ribnica.zbnob@telemach.net
Društvo katoliške mladine Ribnica
Škrabčev trg 15, 1310 Ribnica;
E: dkm.ribnica@gmail.com
Ribniški študentski klub
Knafljev trg 2
1310 Ribnica
Mladinsko društvo Okameneli svatje
Strma pot 2
1331 Dolenja vas
E: md.okamenili.svatje@gmail.com

Klikni za ogled panorame Ribniške doline