Sponzorji projekta Vrtec Ribnica

Sponzorji projekta Vrtec Ribnica

POKROVITELJI

  • T.H.E. d.o.o., Obrtna cona Ugar 29, 1310 Ribnica Zunanja URL povezava
  • Sanivita d.o.o., Obrtna cona Ugar 29, 1310 Ribnica
  • Zasnova-gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1a, 1310 Ribnica
  • JHP projektne rešitve d.o.o., Cesta talcev 5, 1230 Domžale
  • Prevozništvo Iztok Pucer s.p., Lepovče 22, 1310 Ribnica

 

SREBRNI POKROVITELJI

ZLATI POKROVITELJI

GENERALNI POKROVITELJI

Donatorji: sredstva smo doslej prejeli od dveh donatorjev.

Občina Ribnica se vsem sponzorjem in donatorjem zahvaljuje za sodelovanje.

                                                                                                                                                                                                       

 SPONZORSKO/DONATORSKO PISMO – VRTEC

Spoštovani!

Občina Ribnica zadnjih 5 let sistematično vlaga v razvoj. Izvedli smo veliko investicij: v čistilno napravo, ceste, obrtne cone, Rokodelski center, mrliške vežice, športna igrišča in mnogo večjih ter manjših investicij. Predvsem se trudimo, da investicijski projekti ne bi vplivali na standard ostalih družbenih dejavnosti, delovanja javnih zavodov in splošno kvaliteto življenja v Ribnici.

Pred nami je še mnogo investiciji: končanje Vrtca v Ribnici, Čistilna naprava Dolenja vas, novi primarni vodovod in na izvirih enote za mikro filtracijo vode, razvoj primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja, javna infrastruktura v bivših kasarnah, vaško jedro v Dolenji vasi itd. Dokončanje novega vrtca je predvideno v letu 2014.

Vse večje investicije vodimo z velikim deležem sofinanciranja evropskih skladov, vendar je obveznost za občinski proračun še vedno izjemno velika. Tako smo prišli do točke investicijske zmožnosti občinskega proračuna, ko moramo za večje investicije že najemati kredite.

Zato se na vas obračamo s prošnjo za sponzorsko sodelovanje ali donatorsko  pomoč, ker bomo le na ta način izvedli predvidene investicije, vzdrževali njihov tempo tudi v prihodnosti in ohranjali kvaliteto družbenih področji v našem okolju. Prispevke donatorjev bomo zbirali na

TRR: 013040100005476 – OBČINA RIBNICA, Sklic: 730000-dš (davčna številka),  s sponzorji  bomo podpisovali sponzorske pogodbe.

Ker je v teku največja investicija v občini – izgradnja novega vrtca, se na vas obračamo s naslednjo ponudbo/prošnjo in vam ponujamo naslednje oblike sodelovanja (donatorstvo ne predvideva nasprotnih uslug, pri sponzoriranju so te storitve navedene):

 

1. DONATOR

Vsa podjetja in podjetnike –  sedanje in bodoče prijatelje Vrtca Ribnica vabimo, da po svojih zmožnostih donirajo za izgradnjo novega vrtca v Ribnici. Donatorstvo bo predstavljalo pomemben delež k izgradnji novega vrtca.

 

2. POKROVITELJ (velja za vse vrste pokroviteljstva)

–     Logotip pokrovitelja, ki bo zapisan na zahvalni plošči na objektu investicije. Do dokončanja investicije bo pokrovitelj zapisan na informativni tabli, ki bo postavljena v prostorih Občine Ribnica in v Športnem centru Ribnica. Seznam bo 10 let objavljen tudi na spletni strani občine Ribnica, s tega mesta bo (po želji pokrovitelja) omogočena tudi povezava na spletno stran podjetja.

–     Logotip podjetja na vabilu za slovesnost ob odprtju  investicije.

–     Dodatno po oblikah pokroviteljstva:

 

2.1. POKROVITELJ – od 1.000 do 9.000 € (+DDV)

–     Logotip pokrovitelja (ali omemba v besedi), ki se bo pojavljal v najmanj treh objavah o investiciji.

–     Manjša predstavitev podjetja (v njegovi lastni režiji) na slovesnosti ob odprtju  investicije.

 

2.2. SREBRNI POKROVITELJ  – 10.000 – 25.000 € (+DDV)

–     Poimenovanje enega objekta Vrtca (ene učilnice, igrišča, …) po srebrnem pokrovitelju za dobo 10-25 let (npr. enota-logo podjetja ali druga želja podjetja). Logotip srebrnega pokrovitelja, bo zapisan na ločeni plošči ob notranjih vhodnih vratih v enoto/objekt ali kako drugače označen na ostalih enotah (npr. igrišču).

–     Logotip srebrnega pokrovitelja (ali omemba v besedi), ki se bo pojavljal v najmanj petih objavah o investiciji.

–     Predstavitev podjetja ob vabilu za slovesnost ob odprtju investicije (ena stran A4) in predstavitev podjetja na slovesnosti ob odprtju  investicije (oboje v lastni režiji pokrovitelja).

 

2.3. ZLATI POKROVITELJ – 50.000 – 75.000 € (+DDV)

–     Poimenovanje dveh objektov Vrtca (učilnice, igrišča, kuhinje…) po zlatem pokrovitelju za dobo 10-25 let (npr. enota-logo podjetja). Logotip zlatega pokrovitelja, bo zapisan na ločeni plošči na notranjih vhodnih vratih v enoto/objekt ali kako drugače označen na ostalih enotah.

–     Logotip zlatega pokrovitelja (ali omemba v besedi), ki se bo pojavljal v najmanj petih objavah o investiciji.

–     Predstavitev podjetja ob vabilu za slovesnost ob odprtju investicije (do deset strani A4) in predstavitev podjetja na slovesnosti ob odprtju  investicije (oboje v lastni režiji pokrovitelja).

 

2.4. GENERALNI POKROVITELJ –  100.000 € ali več (+DDV)

–     Poimenovanje vseh objektov Vrtca po generalnemu pokrovitelju za dobo 10-25 let. Logotip generalnega pokrovitelja (npr. otroško naselje logotip), bo zapisan na ločeni plošči na upravni stavbi Vrtca ali na prostostoječi tabli ob objektu.

–     Logotip generalnega pokrovitelja, ki bo zapisan na skupni zahvalni plošči pokroviteljev na objektu investicije.

–     Logotip generalnega pokrovitelja (ali omemba v besedi), ki se bo pojavljal v najmanj petih objavah o investiciji.

–     Predstavitev podjetja ob vabilu za slovesnost ob odprtju investicije (do petdeset strani A4) in predstavitev podjetja na slovesnosti ob odprtju  investicije (oboje v lastni režiji pokrovitelja).

 

3. OSTALE OBLIKE

Z veseljem bomo obravnavali tudi vaše predloge za morebitne druge oblike sponzoriranja in se z vami pogovorili o možnostih izvedbe.

 

Splošna določila:

–     Vsi pokrovitelji in donatorji bodo prejeli zahvalno plaketo ob dokončanju investicije.

–     Za vsako vrsto pokroviteljstva je možno skleniti sponzorsko pogodbo z več pokrovitelji.

–     Pokrovitelj bo plačal storitev v več obrokih: prvi ob podpisu pogodbe, ostale v skladu z dogovorom do končanja projekta v letu 2014.

 

Za vse informacije sem vam na razpolago na kontaktih:

–     župan Jože Levstek, 837-2002, joze.levstek@ribnica.si, GSM:051/687-620.

 

V Ribnica, 11.12.2012

 

S spoštovanjem!

Jože Levstek, župan Občine Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline