Občinski predpisi

priponka_pdf Statut Občine Ribnica

priponka_word Poslovnik občinskega sveta

Katalog informacij javnega značaja (zunanje povezave)

Lokalni predpisi Občine Ribnica

Statut Občine Ribnica