Občinski predpisi in načrti

priponka_pdf Statut Občine Ribnica

priponka_pdf Poslovnik občinskega sveta

Katalog informacij javnega značaja (zunanje povezave)

Lokalni predpisi Občine Ribnica

Statut Občine Ribnica

 

Načrti zaščite in reševanja:

priponka_pdf Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu, verzija 02

priponka_pdf Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v. 1.0

priponka_pdf Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v. 1.0

Klikni za ogled panorame Ribniške doline