Prevoznost cest

Zaradi poplav sta za ves promet zaprti: Javna pot “Rakitnica-Blate”. Obvoz je po lokalni cesti “Dolenja vas-Blate”.
Javna pot “Grčarske Ravne-regionalna cesta Dolenja vas-Kočevska Reka”. Obvoz je po javni poti “Grčarske ravne-Grčarice”.
Regionalna cesta “Dolenja vas-Kočevska Reka” je ponovno odprta za ves promet.
Voznike opozarjamo, da se na vozišču odseka ceste, ki je bil poplavljen, nahaja še manjša količina vode.