Kako naj občine dobimo denar iz EU?

KAKO NAJ OBČINE DOBIMO DENAR IZ EU?

Slovenija lani ni porabila nobenih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Član Evropskega računskega sodišča Samo Jereb je predsedniku DZ Dejanu Židanu včeraj predal letno poročilo sodišča o porabi sredstev EU za lani. Jereb je ob tem opozoril, da je Slovenija ena od 10 držav, ki lani, v četrtem letu izvajanja tekočega finančnega okvirja, še niso porabile nobenih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Lani je bilo na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov porabljenih osem milijard evrov, kar je v primerjavi s 35 milijardami leto prej precej manj. Ob tem je Jereb opozoril na to, da Slovenija lani ni porabila nobenih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

“Potreben bo velik napor, da se bo to izboljšalo in da bomo sredstva do konca finančnega okvirja tudi porabili. Če pogledamo skupno porabo, je Slovenija ob koncu leta 2017 med najslabšimi petimi državami članicami pri črpanju vseh evropskih sredstev,” je še poudaril.

O evropskih razvojnih skladih pa je Evropsko računsko sodišče za lani znova izdalo pozitivno mnenje za računovodske izkaze in prihodke ter negativno mnenje o odhodkih. “Še vedno se pojavlja večji delež odhodkov, ki je povezan z izplačevanjem neobstoječih izdatkov,” je dejal.

Povedal je še, da se splošna stopnja napak pri porabi EU lani zmanjšala s predlanskih 3,1 odstotka na 2,4 odstotka, kar pomeni 3,3 milijarde evrov.

Vir: https://www.sta.si/2561275/jereb-slovenija-lani-ni-porabila-nobenih-sredstev-iz-evropskih-strukturnih-in-investicijskih-skladov

 

 

 

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline