Obvestilo o končanem natečajnem postopku

»Skladno z drugim in tretjim odstavkom 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 s spremembami in dopolnitvami) občina Ribnica objavlja naslednje

 Obvestilo o končanem natečajnem postopku

 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za splošne zadeve v  občinski upravi občine Ribnica, objavljen na spletni strani in oglasni deski občine dne  07.09.2018  ter na Zavodu RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, ima pravico pod nadzorom uradne osebe organa vpogleda v gradiva izbirnega postopka in v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev.

 Informacije o natečajnem postopku dobite na tel. št. 041 686 199, pri mag. Editi Dobaj.«

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline