Pravila za izrabo časopisnega prostora – lokalne volitve

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Ur. l. RS št. 41/07, 103/07, 11/11, 28/11, 98/13), Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica (Ur. l. RS št. 103/2007) in Razpisa rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Ur. l. RS št. 48/2018) objavljamo

 PRAVILA ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA NAMEN IZVEDBE REDNIH VOLITEV V OBČINSKE SVETE IN REDNIH VOLITEV ŽUPANOV,

ki bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018.

 

Objava volilnih vsebin bo možna v oktobrski številki javnega glasila občine Ribnica – Rešeto, ki bo izšla 31. oktobra 2018.

 ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA

Organizatorji volilnih kampanj lahko zakupijo oglasni prostor po ceniku, ki je priloga teh pravil.

 ODDAJA GRADIVA

Gradivo, poslano po elektronski pošti, bomo sprejemali do 15. oktobra 2018. Prosimo, da nam interes za zakup sporočite že prej, da lahko primerno oblikujemo obseg časopisa. Naš kontakt: reseto@ribnica.eu, 051/641-021.

Občinsko glasilo Rešeto

priponka_pdf Cenik

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline