Poziv za predlaganje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda – Glasbena šola Ribnica

Številka: 1002-3/2016

Datum: 11.9.2018

ZADEVA: Poziv za predlaganje predstavnika ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica

Zaradi odstopa predstavnice ustanovitelja v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica s funkcije članice sveta, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k podajanju predlogov za imenovanje nadomestnega člana v svetu zavoda.

Prosimo, da predlogu za imenovanje priložite soglasje kandidata o strinjanju z imenovanjem, ki je dosegljivo v glavni pisarni Občine Ribnica in na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko zaporedoma imenovana največ dvakrat.

Predloge pošljite na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do 18.9.2018.

priponka_pdf Soglasje kandidata

 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

Jože Tanko l.r.

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline