VABILO na delavnico in predstavitev pristopa CLLD v okviru LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

VABILO  na delavnico in predstavitev pristopa CLLD v okviru LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

 

Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014–2020 izvaja kot del skupnega instrumenta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development – CLLD). Za namene črpanja evropskih sredstev je bilo ustanovljeno lokalno zasebno partnerstvo Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD), ki pokriva območje osmih občin in sicer: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče. Izvajanje Strategije lokalnega razvoja na območju LAS PPD poteka s podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki pokriva celotno območje LAS in s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki pokriva urbana območja.

 

LAS PPD je v januarju in marcu 2017 objavil dva javna poziva za izbor projektov za uresničevanje ciljev SLR, ki se bodo financirali iz sredstev EKSRP in ESRR. V letu 2018 bo LAS ponovno objavil javne pozive za izbor projektov, ki bodo temeljili na uresničevanju ciljev SLR in Uredbi CLLD, zato vas vabimo na delavnico, ki vas bo pripravila na prihajajoče pozive LAS.

 

Kdaj: 23. maj 2018 ob 17. uri

Kje: Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, Predavalnica v mansardi

 

Na delavnici vam bomo predstavili:

– tematska področja, cilje in ukrepe Strategije lokalnega razvoja LAS PPD (zasledovanje SLR);

– pogoje javnih poziv LAS usklajene z novo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD);

– informativni seznam prilog, ki jih zahtevajo javni pozivi LAS, glede na projekt.

 

Na koncu bo čas za vprašanja in odgovore.

 

Vabljeni predstavniki nevladnih organizacij, javnih inštitucij, podjetij in vsi posamezniki, ki jih tovrstne vsebine zanimajo. Delavnica vam lahko služi tudi kot pomoč pri iskanju in navezavi stikov z morebitnimi bodočimi partnerji.

 

Za lažjo organizacijo dogodka vas prosimo, da se prijavite na e-pošto: info@las-ppd.si do 21. maja 2018.

 

Vabljeni na srečanje in izmenjavo izkušenj!

 

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o.

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline