Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za volilno kampanjo za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

sklep

Klikni za ogled panorame Ribniške doline