Obvestilo o prenosu dela parc. št. 1673/2 k.o. Velike Poljane

priponka_pdf Obvestilo

Klikni za ogled panorame Ribniške doline