Predlog dopolnitev proračuna Občine Ribnica za leto 2018

Spoštovani!

Predstavljamo vam nov predlog proračuna za leto 2018, ki ga je pripravila občinska uprava.

V predlogu so upoštevani vsi predlogi svetniških skupin: NSi, SLS, SMC, SD, ZDRUŽENA LEVICA, LISTA ZA JUTRI.

Iz tabel v prilogi je razvidno zmanjšanje sredstev na prihodkovnem delu in posledično tudi na odhodkovnem delu proračuna.

  1. Predlogi za dopolnitev/uskladitev proračuna Občine Ribnica za leto 2018,
  2. Zmanjšanje prihodkov,
  3. Zmanjšanje odhodkov,
  4. I. Splošni del proračuna 1.3.2018,
  5. II. Posebni del proračuna 1.3.2018

Klikni za ogled panorame Ribniške doline