Predlog za prenos dela parc. št. 1434/14 k.o. Ribnica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo

Klikni za ogled panorame Ribniške doline