Evidenca evidenčnih naročil nad 10.000,00 EUR v letu 2017

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavljamo evidenco evidenčnih naročil nad 10.000,00 evrov.

ZAP. ŠT. PODROČJE JAVNEGA NAROČANJA VRSTA PREDMETA NAZIV PREDMETA (OPIS) VREDNOST (BREZ DDV V EUR) IZBRANI PONUDNIK (NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA)
1 SPLOŠNO STORITVE ČIŠČENJE ŠCR 19.610,00 BLESK D.O.O.
2 SPLOŠNO GRADNJE OBNOVA JP IN NEKATEGOR. POTI V SAJEVCU 31.411,70 TANKO D.O.O.
3 SPLOŠNO STORITVE IZDELAVA HH ELABORAT 18.900,00 IS PROJEKT D.O.O.
4 SPLOŠNO GRADNJE OBNOVA POTI V JURJEVICI, II. FAZA 32.387,90 TANKO D.O.O.
5 SPLOŠNO GRADNJE OBNOVA SPOMINSKE KAPELICE V DOLENJI VASI 16.677,55 BLESK D.O.O.
6 SPLOŠNO GRADNJE ZUNANJE ŠPORTNO IGRIŠČE NEMŠKA VAS, I. FAZA 39.913,71 GRADMETAL D.O.O.
7 SPLOŠNO GRADNJE REDNO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 34.522,45 TANKO D.O.O.
8 SPLOŠNO STORITEV IZDELAVA GEODETSKEGA POSNETKA ZA HH ELABORAT 16.000,00 AVANTGEO D.O.O.
9 SPLOŠNO STORITVE POSTAVITEV IN TISK GLASILA REŠETO 19.800,00 ABO GRAFIKA  D.O.O.
10 SPLOŠNO STORITVE IZVAJANJE AKTIVNOSTI LAS V LETU 2017 10.288,30 RAZVOJNI CENTER KOČEVJE RIBNICA D.O.O.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline