Javna predstavitev odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica

Številka: 007-0005/2017

Datum:   16/2-2017

 

Spoštovani

Občinski svet Občine Ribnica je na 16. redni seji sprejel odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica v prvi obravnavi.

Javna predstavitev odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica v povezavi z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in Nacionalnim proramom športa ter javna predstavitev Letnega programa športa v občini Ribnica za leto 2018 bo

v torek, 6. marca 2018 ob 17,30 v sejni sobi Občine Ribnica.

Vsebino odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica bo predstavila ga Vida Mihelčič.

Letni program športa v občini Ribnica bo predstavil Miloš Petelin.

Vljudno vabljeni!

 

Župan

Jože Levstek l. r.

 

Vabljeni po e-pošti:

– športna društva in klubi

– župan Jože Levstek

– člani Občinskega sveta Občine Ribnica

– Gordana Tekavčič

– lokali mediji

– Nevenka Turk Kraljič

V vednost:

– ga Vida Mihelčič

– g Miloš Petelin

Klikni za ogled panorame Ribniške doline