Predlog za prenos dela parc. št. 1435/12 k.o. Ribnica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo (2)

Klikni za ogled panorame Ribniške doline