Predlog za prenos dela parc. št. 2940/3 k.o. Jurjevica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo o prenosu dela parc.št. 2940/3 k.o. Jurjevica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline