Obvestilo o prenosu parc. št. 2940/3 k.o. Jurjevica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo

Klikni za ogled panorame Ribniške doline