Poziv k podajanju predlogov kandidatov za imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije

Številka: 041-0003/2014

Datum: 30.1.2018

ZADEVA: Poziv k podajanju predlogov kandidatov za imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije

Zaradi odstopa članice Občinske volilne komisije Občine Ribnica, imenovane 25.9.2014 na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Ribnica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno poziva vse politične stranke, druge organizacije občanov in občane, da posredujejo predloge kandidatov za nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Ribnica.

Prosimo, da predlogu za imenovanje priložite soglasje kandidata (dosegljivo v glavni pisarni Občine Ribnica in kot priponka – ikona spodnji levi kot).

Predloge pošljite na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do 5.3.2018.

 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Jože Tanko l.r.

 

priponka_pdf Obrazec – soglasje kandidata

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline