Ocenjevanje škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017

Občina Ribnica obvešča, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017.

Oškodovanci lahko posredujejo oceno škode na Občino Ribnica na naslednjih obrazcih:

  • Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči (obrazec 1),
  • Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 3)
  • Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 4),
  • Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (obrazec 5)

Škodo v gozdovih in na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo, na elektrovodih in železnicah pa Ministrstvo za infrastrukturo.

Izpolnjene obrazce lahko oddate v glavni pisarni Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica do srede, 17. 1 2018.

Obrazci so na voljo v glavni pisarni Občine Ribnica in na spletni strani: http://www.ribnica.si

Občina Ribnica

priponka_pdf Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči (obrazec 1)

priponka_pdfOcena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 3)

priponka_pdfOcena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 4)

priponka_pdf Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (obrazec 5)

priponka_pdf Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah (priloga 3)

več na spletni strani URSZR

Klikni za ogled panorame Ribniške doline