Letni program kmetijstva za leto 2011

Številka: 331-0001/2011, Datum: 24.3.2011
V skladu s 7. členom pravilnika o sofinanciranju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica (Uradni lis RS, št. 70/07) je na 3. redni seji dne 24.3. 2011 Občinski svet Občine Ribnica sprejel LETNI PROGRAM KMETIJSTVA OBČINE RIBNICA ZA LETO 2011

pdf priponkaLetni program kmetijstva za leto 2011

Klikni za ogled panorame Ribniške doline