Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 935/25 in 938/24 k.o. Ribnica

Številka: 478-102/2017

Datum: 22.11.2017

 

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Ribnica objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

na parc. št. 935/25 in 938/24, obe k.o. 1625-Ribnica za izgradnjo, vzdrževanje in obnovo vodovodnega priključka za potrebe novogradnje na parc. št. 935/201 k.o. 1625-Ribnica.     

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 22.11.2017.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline