Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 929/5, 929/1 k.o. Ribnica

priponka_word Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Klikni za ogled panorame Ribniške doline