Obvestilo o prenosu parc. št. 1919/2 k.o. Velike Poljane

Obvestilo

Klikni za ogled panorame Ribniške doline