Obvestilo o prenosu parc. št. 1672/11 k.o. Velike Poljane iz javnega dobra v last Občine Ribnica

Obvestilo

Klikni za ogled panorame Ribniške doline