Poziv – nadomestni član OVK Občine Ribnica

Številka: 041-3/2014 

Datum: 15.9.2017

Zaradi odstopa člana Občinske volilne komisije Občine Ribnica, imenovane 25.9.2014 na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Ribnica, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva vse politične stranke, druge organizacije občanov in občane, da posredujejo predloge kandidatov za nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Ribnica.

 Prosimo, da predlogu za imenovanje priložite soglasje kandidata (dosegljivo na www.ribnica.si in v glavni pisarni Občine Ribnica).

 

Predloge pošljite na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica najkasneje do 16.10.2017. 

 

Jože Tanko l. r.

predsednik

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                             

                

Klikni za ogled panorame Ribniške doline