Namera o ustanovitvi služnostne pravice

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Ribnica objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

na parc. št. 1/4, 1/26, 1/27, 927/3, 1781/1, 1782/7, 1791/1, 1995/1, 1437/21, 1779/2, vse k.o. 1625-Ribnica za obstoječe toplovodno omrežje.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 6. 9. 2017.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline