Namera o ustanovitvi služnostne pravice (Šeškova ulica, Vrtnarska cesta in Knafljev trg)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 Občina Ribnica bo ustanovila stvarno služnost za potrebe izgradnje novega optičnega omrežja na področju Ribnice (Šeškova ulica, Vrtnarska cesta in Knafljev trg) na naslednjih nepremičninah v k.o. 1625 – Ribnica: parc. št. 1958/5, 1958/4, 1958/3, 119/92, 119/86, 119/85, 119/82, 119/84, 119/87, 119/76, 119/75, 119/72, 119/68, 119/17, 119/71, 119/74, 119/73, 119/98, 119/18, 119/97, 119/96, 119/95, 119/59, 119/99, 119/101, 119/103, 119/60, 119/19, 119/52, 119/104 in 119/105.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice bo sklenjena po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline