3. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Ribnica bomo izvedli
3. javno razpravo z naslovom “Vizija”,
ki bo v sredo, 7. decembra 2016,
ob 16.00
v sejni sobi Športnega centra Ribnica, Majnikova ulica 2, 1310 Ribnica.


Celostna prometna strategija je dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente občin. Gre za nov način razmišljanja, ki pomeni korak k bolj trajnostnemu načrtovanju prometa v občini. Celostna prometna strategija prispeva k doseganju ravnotežja med družbeno enakostjo, kakovostjo življenjskega okolja in uspešnostjo gospodarskega razvoja z iskanjem nabora ukrepov za izboljšanje možnosti za kolesarjenje, pešačenje, uporabo javnega potniškega prometa in ostalih vidikov trajnostne mobilnosti v občini.

V sklopu projekta smo že organizirali prvo in drugo javno razpravo, izvedli intervjuje in ankete in izdelali analize, ki smo jih strnili v poročilo o zaključkih 1. faze projekta. Več informacij na povezavi.

Na tretji javni razpravi bomo posebno pozornost posvetili oblikovanju vizije razvoja prometa v občini Ribnica. Razprava je pomembna za oblikovanje prioritet, predlogov in same vizije. Na podlagi analize stanja, izvedene v preteklih mesecih, že poteka oblikovanje nabora ukrepov. Da bi zastavljeno vizijo lahko uresničili oz. dosegli želeno stanje v prihodnosti, ki ga vizija povzema, jo je treba podpreti z natančno opredeljenimi cilji, ki določajo raven želenih izboljšav, zato si želimo, da se javne razprave udeležite.

Na javni razpravi bomo izvedli tudi žrebanje nagrad za vse anketirance, ki so tekom začetnih faz projekta oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik. Izžrebali bomo 4 srečneže, ki bodo prejeli kolo znamke Krpan oz. skiro.

Prijave na javno razpravo potekajo po elektronski pošti tjasa@b22.si ali prek telefona 041 370 762.

OBVESTILO

V brošuri, ki ste jo prejeli skupaj z novembrsko izdajo Rešeta, je prišlo do pomote pri navedbi dneva 3. javne razprave. Ta ne bo v torek, temveč v sredo, 7. 12. 2016.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline