Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09- Odl. US in 40/12-ZUJF)

OBČINA RIBNICA objavlja priponka_pdf Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline