Javni razpis: Sofinanciranje letnega programa športa

Občina Ribnica objavlja na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. št. 22/89, 97/01 . ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 11. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16) naslednji

 J A V N I    R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA  PROGRAMA ŠPORTA

Javni razpis, 8. 7. 2016

Javni razpis LPŠ 2016 – NAVODILO

Razpisna dokumentacija (2016)

Vzorec pogodbe JR LPŠ 2016

Zahtevek za izplačilo 2016

Letno poročilo 2016

Pravilnik o sofinanciranju športa, OS 16. 6. 2016

Letni program športa 2016


Klikni za ogled panorame Ribniške doline