Javni razpis: Kmetijstvo v l. 2016

Občina Ribnica objavlja na osnovi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015 – 2020 (Ur.l.RS, št. 46/2015, 76/2015 in 90/2015), Obvestila o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko št. SA.43310 (2015/XA) (Ur.l.RS, št. 101/2015) in priglašene sheme pomoči de minimis št. priglasitve: M001-5883865-2015 in priglašene sheme državne pomoči (št. priglasitve: K_BE108-5883865-2015), ter Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2016 (Ur.l.RS, št. 15/2016) naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA
PODEŽELJA V OBČINI RIBNICA V LETU 2016

 

priponka_pdf Javni razpis – Kmetijstvo 2016

priponka_pdf Razpisna dokumentacija – Naložbe 2016

priponka_pdf Razpisna dokumentacija – Dejavnost prenosa znanja

priponka_pdf Razpisna dokumentacija – Izobraževanje, usposabljanje in nekmetijske dejavnosti

Klikni za ogled panorame Ribniške doline