Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016

Spoštovani,
Slovenski regionalno razvojni sklad je v Ur. l. RS, št. 19 z dne 11. 3. 2016, objavil
Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016.
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na povezavi:
http://www.regionalnisklad.si/razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad
Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Tel.št: 01/836-19-53
Fax št: 01/836-19-56
e-naslov:www.regionalnisklad.si

Klikni za ogled panorame Ribniške doline