1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900- 14/2014

Datum:  29.10.2014

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek,  4.11.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

Dnevni red:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
  3. Imenovanje  komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve  mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
  4. Poročilo komisije in potrditev mandatov članov sveta
  5. Poročilo komisije in potrditev mandata župana
  6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Opozorilo: novoizvoljeni člani sveta in novoizvoljeni župan se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom. Občinska uprava bo ob vstopanju v sejno sobo ugotavljala istovetnost oseb s potrdilom o izvolitvi!

 

Priloga:

-Poročilo Občinske volilne komisije

-(glej spletni naslov):   Statut Občine Ribnica: http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=e3b6a4fb-525b-47ba-858c-f2650c8ed9f1  in  Poslovnik občinskega sveta: http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=834c9564-bdfd-4fcf-8a91-c048449d5dfb .

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

 

Vabljeni

–       Občinski svetniki

–       Občinska volilna komisija

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline