Energetska sanacija zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

ZD Ribnica

ZD Ribnica

Občina Ribnica je kot ustanoviteljica zdravstvenega doma na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo zdravstvenih domov ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti zdravstvenega doma v skladu s predpisi. Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja prostorov v stavbi ZD dr. Janeza Oražma Ribnica je občina Ribnica izvedla investicijo, ki je v skladu s prijavljeno vlogo predvidevala sanacijo ogrevalnega sistema ter zunanjega ovoja objekta, in je s tem v skladu z energetskimi in ostalimi predpisi zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovite zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Podrobneje v spodnjem dokumentu.

word-priponka Energetska sanacija zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

Kohezijski sklad

RS Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Klikni za ogled panorame Ribniške doline